MENUX
[contact-form-7 id="1464"]
[contact-form-7 id="1476"]

Im wcześniej lektor poda swoją dostęność, tym większa szansa, że uczniowie zapełnią jego kalendarz. Mając jednak na względzie dynamikę funkcjonowania lektorskich agend, dpuszczalne jest wystawianie godzin w terminach do 7 dni, lub w wyjątkowych sytuacjach w czasie krótszym.