MENUX
[contact-form-7 id="1464"]
[contact-form-7 id="1476"]

Uczeń otrzymuje sms z kodem który musi przekazać nauczycielowi. Jego wpisanie do systemu przez Lektora staje się uprawnieniem do odbycia lekcji oraz do naliczenia wynagrodzenia za odbytą lekcję.