MENUX
[contact-form-7 id="1464"]
[contact-form-7 id="1476"]

Lekcję należy odwołać w możliwie szybkim terminie, aby nie blokować kalendarza Lektora. Brak odwołania lekcji i niepojawienie się na zajęciach może skutkować obniżeniem ratingu Ucznia (negatywne oceny) i powodować, że inni Lektorzy będą obawiać się przyjmować nieterminowego Ucznia.