MENUX
[contact-form-7 id="1464"]
[contact-form-7 id="1476"]

Lektor zobowiązany jest na początku lekcji dokonać potwierdzenia jej rozpoczęcia w systemie. Wtedy uczeń automatycznie otrzymuje sms z kodem, który lektor musi wprowadzić do systemu. Nie ma potrzeby potwierdzać zakończenia lekcji. Lekcję rozpoczętą uznaje się za zakończoną we wcześniej zaplanowanym terminie.