MENUX
[contact-form-7 id="1464"]
[contact-form-7 id="1476"]

Lektor będzie wystawiał swoje wolne godziny najpóźniej z tygodniowym wyprzedzeniem w specjalnie przygotowanym do tego celu kalendarzu, znajdującym się wewnątrz aplikacji MultiLesson. Obecnie Lektor informuje o swoich wolnych porach w polu opisowym. Uczeń czytając tę wiadomość (jest ona udostępniona w koncie Lektora) umawia się z Lektorem za pośrednictwem tel. (rozmowa / sms) podanego bezpośrednio do Lektora. Lektor po ustaleniu pory i potwierdzeniu jej przez Ucznia wpisuje ją w kalendarz.