MENUX
[contact-form-7 id="1464"]
[contact-form-7 id="1476"]

Płatnikiem za zajęcia przeprowadzone przez lektorów jest MulitiLesson. Wszytskie godziny z danego miesiąca są zliczane, raport z podsumowaniem jest generowany w systemie pierwszego dnia następnęgo miesiąca. Jeśli lektor w ciągu 7 dni nie zgłosi ewentualnych nieprawidłowości w naliczeniu kwoty, zostaje ona wypłacona lektrowi na wskazany uprzednio numer konta.