MENUX
[contact-form-7 id="1464"]
[contact-form-7 id="1476"]

Tak. Będzie to jednak standardowa umowa, nie obligująca do wykonywania określonej liczby zajęć w miesiącu. To Lektor wyznacza liczbę godzin, jaką jest w stanie wystawić na rzecz pracy z Uczniami. Aktualnie posiadamy cztery rodzaje umów: umowy B2B, dla studentów i umowę zawieraną w ramach Konstytucji dla Biznesu.