MENUX
[contact-form-7 id="1464"]
[contact-form-7 id="1476"]

Nie. Nie określamy liczby godzin, jaką Lektor przeznaczy na zajęcia. Odbywają się one tak często i w takich porach/dniach, które są dla Lektora najdogodniejsze.