MENUX
[contact-form-7 id="1464"]
[contact-form-7 id="1476"]

Przez wykształcenie metodyczne rozumiemy ukończenie studiów kierunkowych typu filologia (przynajmniej licencjat) lub lingwistyka stosowana lub otrzymanie jednego z wymienionych certyfikatów:

Lp. Rodzaje certyfikatów potwierdzających biegłą znajomość języka angielskiego
1. Certificate of Proficiency in English (CPE)
2. International English Language Testing System (IELTS)
3. Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – Educational Testing Service (ETS):

wersja iBT (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 87 pkt,

wersja CBT (komputerowa) – minimum 213 pkt i dodatkowo minimum 4,5 pkt z pracy pisemnej – TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE,

wersja PBT (tradycyjna) – minimum 550 pkt i dodatkowo minimum 4,5 pkt z pracy pisemnej – TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE,

4. City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6 funkcjonujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL)
5. Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English), Level 5 – ocena: pass, merit lub distinction, Edexcel, Pearson Language Tests
6. Pearson Test of English Academic – z wynikiem 85 pkt i powyżej, Edexcel, Pearson Language Tests
7. Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry IQ (LCCI IQ), JETSET poziom 7.

Lub inny certyfikat potwierdzający biegłość językową na poziomie co najmniej C1