MENUX
[contact-form-7 id="1464"]
[contact-form-7 id="1476"]

Tak. W przypadku odwołania przez ucznia lekcji w czasie krótszym niż 12 godzin, lektor otrzymuje połowę wynagrodzenia, chyba, że inny uczeń zdąży w tym czasie wpisać się na zwolnioną godzinę. Wtedy lektor otrzymuje pełną stawkę.