MENUX
[contact-form-7 id="1464"]
[contact-form-7 id="1476"]

FAQ

Poznaj odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania.

Regulamin ucznia

Regulamin jest dostępny pod adresem https://multilesson.com/regulamin-ucznia/
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Czy istnieje możliwość otrzymywania certyfikatów za pośrednictwem Multilesson?

Moduł poświęcony certyfikatom jest planowany w kolejnym etapie rozwoju platformy i na chwilę obecną nie są dostępne.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Jak umówić lekcję prowadzoną za pośrednictwem Skype?

Uczeń na lekcję przeprowadzaną za pośrednictwem komunikatora Skype umawia się dokładnie tak w taki sam sposób jak na zajęcia bezpośrednie. Prosi Lektora o potwierdzenie zaproponowanego czasu i w stosownym momencie dzwoni na adres Skype podany przez Lektora.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Zapomniałem hasła do konta Ucznia. Jak mogę je odzyskać?

Hasło możesz odzyskać za pomocą panelu Odzyskaj Hasło dostępnego  w sekcji Zaloguj Się
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Czy musze wpisywać, w konkretne miejscu, odbyte wcześniej lekcje?

Nie. One zapisują się w systemie automatycznie po zatwierdzeniu przez Lektora informacji, że lekcja się odbyła.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Jak długo trwa lekcja?

Lekcja trwa 55 minut.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Czy muszę spotykać się z Lektorem w jego domu czy możemy ustalić inne miejsce spotkania – np. w kawiarni?

Lektorzy nie zawsze umawiają się z uczniami w swoim domu. Często miejscem spotkań bywają też kawiarnie czy inne publiczne miejsca.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Co należy zrobić, jeśli jestem w drodze na zajęcia, ale się spóźnię?

W takim wypadku należy niezwłocznie powiadomić Lektora i, jeśli to możliwe, odbyć lekcję z opóźnieniem. Należy się jednak liczyć z tym, że lekcja musi zakończyć się o wcześniej planowanej porze.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

W jaki sposób mogę odwołać lekcję?

Lekcję należy odwołać w możliwie szybkim terminie, aby nie blokować kalendarza Lektora. Brak odwołania lekcji i niepojawienie się na zajęciach może skutkować obniżeniem ratingu Ucznia (negatywne oceny) i powodować, że inni Lektorzy będą obawiać się przyjmować nieterminowego Ucznia.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

W jaki sposób potwierdzam odbycie lekcji

Uczeń otrzymuje sms z kodem który musi przekazać nauczycielowi. Jego wpisanie do systemu przez Lektora staje się uprawnieniem do odbycia lekcji oraz do naliczenia wynagrodzenia za odbytą lekcję.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Ilu języków jednocześnie mogę uczyć się w ramach jednego abonamentu MultiLesson?

Nie ma ograniczeń co do liczby języków. W ramach abonamentu można uczyć się tylu języków, ile znajduje się obecnie w ofercie.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Ile razy mogę zmienić Lektora?

Tyle razy, ile będzie to konieczne. Twój pakiet pozwala na korzystanie z dowolnego lektora.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Czy mogę zmienić lektora?

Tak. Po prostu należy zapisać się na lekcję do innego Lektora.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

W jaki sposób mogę znaleźć lektora w najbliższej dla mnie lokalizacji?

Należy zalogować się w koncie dla ucznia, określić swoją lokalizację (w przypadku lekcji bezpośrednich czyli  tych które nie są za pośrednictwem skype) i zobaczyć gdzie w pobliżu znajdują się lektorzy do których można pójść na zajęcia, lub też ci, których można zaprosić do siebie lub w np. w kawiarni nieopodal.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Otrzymałem abonament MultiLesson. Co teraz powinienem zrobić?

Klikając w link aktywacyjny, otrzymany na email wskazany przez twojego pracodawcę, należy aktywować konto, uzupełnić podstawowe pozycję w profilu oraz zaakceptować regulaminy użytkowania abonamentu. Po tym konto staje się w pełni aktywne i możesz umawiać lekcję.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Przez dłuższy czas nie będę mógł udzielać lekcji (wyjazd/choroba). Jak dezaktywować konto żeby nie usuwać wszystkich danych?

Odpowiedź znajduje się w PDF do pobrania: "dezaktywacja konta.."
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Jak usunąć Profil Lektora / konto?

Odpowiedź znajduje się w PDF do pobrania: "Ususwanie.."
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Jak wygląda korzystanie z systemu?

Odpowiedź znajduje się w PDF do pobrania: "Tutorial..."
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Jak założyć Profil Lektora?

Odpowiedź znajduje się w PDF do pobrania: "Jak założyć profil..."
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Co oznacza określenie „wykształcenie metodyczne”?

Przez wykształcenie metodyczne rozumiemy ukończenie studiów kierunkowych typu filologia (przynajmniej licencjat) lub lingwistyka stosowana lub otrzymanie jednego z wymienionych certyfikatów:
Lp. Rodzaje certyfikatów potwierdzających biegłą znajomość języka angielskiego
1. Certificate of Proficiency in English (CPE)
2. International English Language Testing System (IELTS)
3. Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - Educational Testing Service (ETS): wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym minimum 87 pkt, wersja CBT (komputerowa) - minimum 213 pkt i dodatkowo minimum 4,5 pkt z pracy pisemnej - TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego - TSE, wersja PBT (tradycyjna) - minimum 550 pkt i dodatkowo minimum 4,5 pkt z pracy pisemnej - TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego - TSE,
4. City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6 funkcjonujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL)
5. Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English), Level 5 - ocena: pass, merit lub distinction, Edexcel, Pearson Language Tests
6. Pearson Test of English Academic - z wynikiem 85 pkt i powyżej, Edexcel, Pearson Language Tests
7. Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry IQ (LCCI IQ), JETSET poziom 7.
Lub inny certyfikat potwierdzający biegłość językową na poziomie co najmniej C1
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Czy uczestnictwo w projekcie jest płatne lub czy pobierana jest jakakolwiek prowizja od lektorów z tytułu prowadzonych lekcji?

Multilesson nie pobiera żadnych opłat od Lektorów, w tym opłat za rejestrację, abonament za korzystanie z usług Multilesson (kartę) uiszcza Klient.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Czy lektor może zgłosić w jakichś szczególnych przypadkach reklamacje?

Tak. Lektor może zwrócić się z każdą sprawą pisząc na adres: hello@multilesson.com lub dzwoniąc na numer infolinii: +48 22 487 53 70
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Co dzieje się w przypadku, kiedy uczeń w ostatniej chwili odwoła lekcję? Czy lektor otrzymuje rekompensatę?

Tak. W przypadku odwołania przez ucznia lekcji w czasie krótszym niż 12 godzin, lektor otrzymuje połowę wynagrodzenia, chyba, że inny uczeń zdąży w tym czasie wpisać się na zwolnioną godzinę. Wtedy lektor otrzymuje pełną stawkę.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Ile lekcji z tym samym uczniem można przeprowadzić tego samego dnia?

Maksymalnie 2 godziny dziennie.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

W jaki sposób lektor zatwierdza lekcję w systemie?

Lektor zobowiązany jest na początku lekcji dokonać potwierdzenia jej rozpoczęcia w systemie. Wtedy uczeń automatycznie otrzymuje sms z kodem, który lektor musi wprowadzić do systemu. Nie ma potrzeby potwierdzać zakończenia lekcji. Lekcję rozpoczętą uznaje się za zakończoną we wcześniej zaplanowanym terminie.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

W jakim czasie lektor musi zaakceptować / odmówić lekcję uczniowi?

Lektor ma na to 12 godzin.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Od kogo lektor otrzymuje wynagrodzenie – od uczniów czy od MultiLesson?

Płatnikiem za zajęcia przeprowadzone przez lektorów jest MulitiLesson. Wszytskie godziny z danego miesiąca są zliczane, raport z podsumowaniem jest generowany w systemie pierwszego dnia następnęgo miesiąca. Jeśli lektor w ciągu 7 dni nie zgłosi ewentualnych nieprawidłowości w naliczeniu kwoty, zostaje ona wypłacona lektrowi na wskazany uprzednio numer konta.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Z jakim wyprzedzeniem lektor powinien wpisywać swoją dostępność?

Im wcześniej lektor poda swoją dostęność, tym większa szansa, że uczniowie zapełnią jego kalendarz. Mając jednak na względzie dynamikę funkcjonowania lektorskich agend, dpuszczalne jest wystawianie godzin w terminach do 7 dni, lub w wyjątkowych sytuacjach w czasie krótszym.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Ile trwa lekcja?

Lkcja trwa 55 minut.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Czy w zajęciach mogą uczestniczyć dwie osoby posiadające pakiety MultiLesson?

Nie. Zajęcia są indywidualne i odbywają się wyłącznie w systemie one-to-one.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Gdzie Lektor może zgłosić zachowanie Ucznia, które w jego ocenie było niestosowne?

Jeśli wydarzy się sytuacja, w której Lektor będzie chciał zgłosić sytuację, którą uzna za stosowną do wyjaśnienia, może to zrobić pod nr tel. 22 487 53 70. Kwestie szczególne będą każdorazowo wyjaśniane przez zespół MultiLesson.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Gdzie odbywają się zajęcia w ramach MultiLesson?

Lektor ma do wyboru trzy możliwości: zajęcia u siebie lub w miejscu przez niego wskazanym (np. kawiarnia), zajęcia u Ucznia (ale w bliskiej odległości) lub zajęcia poprzez Skype. Lektor zaznacza te opcje, które uzna za stosowne i najwygodniejsze dla siebie.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Czy praca z MultiLesson wiąże się z wypracowywaniem jakiejś minimalnej liczby godzin w tygodniu/miesiącu?

Nie. Nie określamy liczby godzin, jaką Lektor przeznaczy na zajęcia. Odbywają się one tak często i w takich porach/dniach, które są dla Lektora najdogodniejsze.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Na jakiej zasadzie Lektor weryfikuje Ucznia na początku zajęć?

Uczeń otrzymuje sms z kodem który musi przekazać nauczycielowi. Jego wpisanie do systemu przez Lektora staje się uprawnieniem do odbycia lekcji oraz do naliczenia wynagrodzenia za odbytą lekcję.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Czy Lektor będzie podlegał jakimś ocenom?

Tak. Uczniowie wystawiają oceny Lektorom, podobnie jak Lektorzy Uczniom. Odbywa się to na zasadzie standardowo przyjętych ocen-gwiazdek.  
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Ile razy w tygodniu Uczeń ma prawo odbywać lekcje w ramach swojego pakietu?

Uczeń może odbywać zajęcia każdego dnia, jednak nie więcej niż dwie godziny dziennie w ramach jednego języka.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Czy praca w MultiLesson wiąże się z podpisaniem jakiejś wyłączności?

Nie. Lektor nadal ma prawo współpracować ze szkołami językowymi i wszelkimi innymi podmiotami.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Jakie dane musi podać Lektor w Panelu Lektora?

W Profilu Lektora są dwa rodzaje danych – ukryte, czyli te, które potrzebne są do sporządzenia umowy czy zweryfikowania wykształcenia (jak skany czy kserokopie świadectw / dyplomów) oraz dane jawne, które służą do zbudowania profilu Lektora. To właśnie te dane będą swoistą wizytówką i podstawą do decyzji Ucznia czy na ich podstawie zdecyduje się on na zajęcia u danego Lektora.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Czy w MultiLesson obowiązują jakieś standardowe pomoce naukowe?

Nie. Każdy Lektor sam wyznacza odpowiednie pomoce naukowe, zakres podręczników itp., w ramach których uczy.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

W jakich odstępach czasowych Lektor otrzymuje wynagrodzenie?

Lektor otrzymuje wynagrodzenie na wskazane wcześniej konto w miesięcznych okresach rozliczeniowych.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Co, jeśli Uczeń nie do końca będzie spełniał oczekiwania Lektora?

W sytuacji, jeśli z jakichkolwiek powodów Lektorowi nie do końca będzie odpowiadał dany Uczeń, Lektor będzie mógł nie zatwierdzić kolejnej lekcji, o którą poprosi Uczeń. W sytuacji, jeśli z jakichkolwiek powodów Lektorowi nie do końca będzie odpowiadał dany Uczeń, może go odwiesić bez podawania przyczyny i dany uczeń nie będzie już widział tego Lektora w swojej trajektorii. Podobnie rzecz ma się w drugą stronę – Uczeń może bez podawania przyczyny zmienić Lektora.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Czy Lektor może udać się na urlop lub dłuższy wyjazd?

Tak. Każdy ma możliwość decydowania o swoich wolnych dniach, jednak prosimy o maksymalnie wczesną informację, tak, byśmy mogli na ten czas zapewnić Uczniowi możliwość uczenia się u innego Lektora, który będzie znajdował się możliwie blisko jego lokalizacji.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Czy Lektor może zmienić porę, którą zadeklarował wcześniej?

Tak. Jednak prosimy to robić z minimalnie 12h wyprzedzeniem.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

W jaki sposób Lektor informuje Uczniów o swoich wolnych godzinach?

Lektor będzie wystawiał swoje wolne godziny najpóźniej z tygodniowym wyprzedzeniem w specjalnie przygotowanym do tego celu kalendarzu, znajdującym się wewnątrz aplikacji MultiLesson. Obecnie Lektor informuje o swoich wolnych porach w polu opisowym. Uczeń czytając tę wiadomość (jest ona udostępniona w koncie Lektora) umawia się z Lektorem za pośrednictwem tel. (rozmowa / sms) podanego bezpośrednio do Lektora. Lektor po ustaleniu pory i potwierdzeniu jej przez Ucznia wpisuje ją w kalendarz.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Czy współpracując z MultiLesson Lektor musi podpisywać jakąś umowę?

Tak. Będzie to jednak standardowa umowa, nie obligująca do wykonywania określonej liczby zajęć w miesiącu. To Lektor wyznacza liczbę godzin, jaką jest w stanie wystawić na rzecz pracy z Uczniami. Aktualnie posiadamy cztery rodzaje umów: umowy B2B, dla studentów i umowę zawieraną w ramach Konstytucji dla Biznesu.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Kto może zostać Lektorem MultiLesson?

Lektorem w MultiLesson może zostać każdy, kto dotychczas uczył języka i odnosił na tym polu sukcesy. Oczywiście atutem jest, jeśli Lektor posiada wykształcenie w kierunku nauczania danego języka, ale nie zamykamy się też na pasjonatów, znających ten język od dawna, którzy potrafią dzielić się wiedzą mimo braku posiadania stricte lingwistycznego przygotowania udokumentowanego dyplomem ukończenia kierunkowych studiów
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Czy wszystkie osoby w pakiecie rodzinnym muszą być z bliskiej rodzinny?

Tak. Pakiet rodzinny adresowany jest do pracownika wraz z partnerem lub partnerką wraz z maksymalnie dwójką zstępnych (tj. dzieci)
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Ile osób może korzystać z pakietu rodzinnego?

Do czterech osób.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Czy można zrezygnować z poszczególnych abonamentów w ramach jednego zakupu (np. 20 pakietów) i przekazywać je innym osobom (jeśli ktoś odejdzie z pracy lub będzie chciał zrezygnować z korzystania z abonamentu)?

Tak. Przepisanie abonamentu na innego, wskazanego pracownika odbędzie się w kolejnym miesiącu, od zgłoszenia takiej prośby.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Czy jest minimalna ilość abonamentów, jaki musi zakupić pracodawca?

Tak. Minimalna liczba abonamentów w ramach jednej firmy to 10.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Ilu języków można uczyć się w ramach jednego abonamentu?

W ramach abonamentu można uczyć się tylu języków, ile znajduje się obecnie w ofercie.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź

Jak działa abonament MultiLesson? Na czym polega?

Multilesson jest nowoczesnym benefitem pracowniczym. Jego prostota polega na zaoferowaniu pracownikom możliwości nauki różnych języków w ramach jednego abonamentu w takiej formule, która będzie dla nich najwygodniejsza. Pracownik loguje się do systemu i ma dostęp do bazy Lektórów na przykład w okolicy ich pracy czy domu. Pracownicy umawiają się na lekcje one-to-one z wybranym lektorem lub odbywają lekcje za pośrednictwem Skype. W ramach jednego abonamentu mogą uczyć się tylu języków i tak często, jak tego potrzebują. Istotną kwestą jest też wyeliminowanie konieczności dojazdu – zajęcia odbywają się w bardzo bliskiej odległości wykorzystując możliwości geolokalizacji. Oszczędza to czas i sprawia, że korzystanie z MultiLesson jest jeszcze wygodniejsze.
Pokaż odpowiedźZwiń odpowiedź